اسکاتیش فولداسکاتیش فولد

Scottish fold :‌ اسکاتیش فولد

اسکاتیش فولد با چهره ای که تا حدی شبیه یک جغد است ظاهری جذاب دارد.البته بیشترین ویژگی قابل توجه از این نژاد گوشهای کوچکی است که به سمت جلو و پایین تا خورده اند.گاها آنها تا خوردگی دو برابر دارند که لبه های گوش را نزدیک پیشانی می کند.دیگر ویژگی های اسکاتیش فولد شامل بدن گرد وکوتاه شان است که با یک سر دایره ای شکل وچشمانی باز گرد و درشت قابل تقدیر است.دیگر گونه گربه با گوشهای منحصر بفرد آمریکن کرل است لیکن گوشهای آنها تا خوردگی وارونه به سمت پشت دارند.

 

تاریخچه
خلق و خو
مشکلات سلامتی
شرایط نگهداری
فعالیت بدنی
آراستن