آموزش دستشویی به سگ

برای آموزش دادن دستشویی به سگ ابتدا مکانی را برای دستشویی کردن حیوان در نظر بگیرید، این مکان می تواند در داخل دستشویی منزل شما، حمام، پاسیو، بالکن، پشت بام و یا حتی خارج از خانه شما باشد. در صورت استفاده از مکان داخل خانه بهتر است کف این مکان را با روزنامه بپوشانید. همپنین توالتهای مخصوص سگ هم وجود دارد که بسیار مناسبند.

 

روشهای مختلفی برای یاد دان دستشویی به سگ وجود دارد. بسیار مهم می باشد که سگ خود را بفهمید و درک کنید. سگها دوست دارند که انسانها را خوشنود کنند. رمز این است که به سگها بفهمانید که از آنها چه می خواهید.

 

سگها مانند انسانها فکر نمی کنند. اگر شما از دست سگتان ناراحت باشید ، او فکر می کند همان کاری که در آن موقع دارد انجام می دهد مورد پسند شما نبوده و به همین دلیل شما ناراحت شده اید. بطور مثال اگر سگ شما بر روی زمین دستشویی کند و شما ناراحتی خود را 5 دقیقه بعد از خرابکاری او نشان دهید ، او فکر می کند که خرابکاری بر روی زمین بد می باشد. ولی چون همان موقع او را تنبیه نکرده اید نمی فهمد که نباید این کار را انجام دهد. وقتی آنها دستشویی خود را می بینند سریع آن محل را ترک می کنند و از اینکه شما الآن آنرا می بینید و ناراحت می شوید ، پریشات می شود. به همین دلیل است که بسیاری از سگها در جاهای نا مناسب دستشویی می کنند و خود را خیلی برای این کاری که انجام داده اند گناهکار می دانند.

 

بعضی از صاحبان سگ فکر می کنند که سگ آنها می داند که کارش اشتباه است به همین دلیل یواشکی این کار را انجام می دهد ، در حالی که سگ واقعاً نمی داند که چه کار اشتباهی دارد انجام می دهد. او می داند که خرابکاری شما را ناراحت می کند ولی نمی داند که نباید این خرابکاری را انجام بدهد.موقعی که دارد این کار را انجام می دهد بگیریدیش و به او بفهمانید که کارش درست نمی باشد. شما نیازی به زدن سگ خود ندارید. لحن صدای شما کافی است که به سگ بفهمانید که شما ناراحت هستید. محکم گفتن اینکه  "نه! تو حق نداری تو خونه دستشویی کنی. نه! نه!"  برای او کافی است. فوراً سگ خود را به جایی که برای دستشویی کردن مناسب است ببرید. اگر دوباره دستشوییش را آنجا انجام داد تشویقش کنید.

 

روش روزنامه

کف محل مورد نظرتان را با روزنامه بپوشانید و به مرور زمان از تعداد روزنامه ها کم کنید و در نهایت تنها روزنامه ای که آنجا دستشویی میکند باقی میماند. استفاده از قطره آموزش ادرار این قطره را بر روی مکانی که قرار است دستشویی کند (ترجیحا روزنامه) می چکانید و سگ خود را داخل فضای محدود قرار می دهید و طی فواصل زمانی معین او را به محل دستشویی کردنش هدایت می کنید. در نظر داشته باشید که توله تا شش ماهگی می تواند فراموش کند، بنابراین توله خود را کاملا تحت کنترل داشته باشید.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.


دیدگاه های کاربران

| July 2016 | در انتظار تایید at :D Klasz dolog TÅÃeNd!e‘©zegettlm én is az utóbbi ajánló felhívását, de annyira friss vagyok még, kezdÅ‘ blogoló, hogy nem jelentkeztem. Most szívesen részt vennék, de még egyelÅ‘re kevés munkám van fent: ha ez egyáltalán nem akadály, akkor hajrá, én is szeretnék élni a lehetÅ‘séggel. :D