در برابر حمله سگ چه واکنشی نشان دهیم؟

 

حمله سگ به انسان بحث تازه ای نیست و همه ما انسان ها در طول زندگی با حیوانات خشن برخورد کرده ایم. شاید شما در سفرهایی که به اطراف شهر داشته مورد حمله سگ های گله یا در ورود به مکان های خاص مورد حمله سگ نگهبان قرار گرفته باشید. سگ های آپارتمانی و تزئینی هم در بعضی از مواقع بسته به نوع نژاد و تربیتشان در مواجهه با اشخاص غریبه از خود خشونت بروز میدهند. حال سوالی که برای همه پیش می آید این است که بهترین واکنش در مقابل سگی که به صورت تهدید آمیز به شما حمله میکند چیست ؟


اول باید دید سگ ها چرا و به چه هنگام پارس میکنند. سگ ها طی هزاران سال هم نشینی با انسان یاد گرفته اند که از قلمرو شخصی که صابشان است مراقبت کنند.
در واقع خانه یا محدوده صاحب سگ  بعد از مدتی زندگی و علامت گذاری سگ به عنوان قلمرو خودش حساب میشود. بنابراین شاید در صورت ورود اشخاص نا آشنا واکنش نشان دهد. همه حیوانات حتی ضعیف ترین آنها نیز غریزه دفاع از قمرو خودشان را دارند.سگ هایی که در آپارتمان نگهداری میشوند، فضای داخل خانه را به عنوان قلمرو انتخاب میکنند و در صورت ورود شخص غریبه یا شنیدن صدایی از پشت در واکنش نشان میدهند.


سگ های نگهبان نیز به دلیل تربیت خاصشان واکنش های خاصی را از خود نشان می دهند. این سگ ها اغلب تعلیم دیده اند که مهاجم را غافلگیر کنند و تا رسیدن صاحبشان یک جا نگه دارند. همچنین سگ های گله نیز مسئوول مراقبت از گوسفندان و دام ها میباشند. این سگ ها یکی از مهم ترین اجزای زندگی عشایر بوده اند. این سگ ها قدرت گلاویز شدن با گرگ را داشته و اغلب در اطراف گله نگهبانی میدهند. به محض دیدن شخص ناشناس یا حتی اتومبیل پارس کرده و تا دور شدن مهاجم از محدوده گله به کار خود ادامه میدهند.این نکته را به خاطر بسپارید که سگ های سالم ( به غیر از سگ های وحشی ) از حمله به انسان هدف خاصی را دنبال میکنند. اگر سگ گله است میخواهد از محدوده گله دور شوید، اگر سگ نگهبان است نمی خواهد به محدوده حفاطتی اش نزدیک شوید و ... 


نمودار خشم سگ ها به صورت سینوسی است. ابتدا با تحریک ملایم که اغلب با غریدن همراه است شروع میشود، سپس اوج میگیرد و به پارس کردن و ایستادن میرسد و نقطه اوج این نمودار حمله است. بنابراین توصیه میشود هرگز سگی را تا آن حد تحریک نکنید که وادار به حمله به شما شود. در برخورد با سگ های ناشناس که حالت تهاجمی مانند غریدن یا نگاه خیره دارند هرگز سعی نکنید که توجهشان را جلب کنید یا برایشان دست تکان داده و حرکاتی از این قبیل انجام دهید. بهتر است مسیرتان را تغییر دهید و با حفظ خونسردی از آن مکان دور شوید. سگ ها به افراد ترسو بیشتر حمله میکنند بنابراین سعی کنید هیچ حرکت ناگهانی که حاکی از ترس است از خود بروز ندهید.


توجه داشته باشید سگ هایی که حالت دوستانه دارند اغلب چشم های مهربان داشته و در موقع رویارویی با شما جست و خیز می کنند دمشان را تکان میدهند. سگ های ترسو دمشان را بین ران هایشان مخفی کرده و با چشمان ریز به شما نگاه میکنند. سگ های مهاجم با دم افراشته و گوش های تیز و چشمان درخشا و خشن ظاهر میشوند. 


اگر سگ خشنی به شما حمله کرد، اولین کار حفظ خونسردی است. هرگز خودتان را نبازید و به یاد داشته باشید باید بر ترستان غلبه کنید. حتما توجه داشته باشید فرار کردن در این مواقع نه تنها سودی ندارد بلکه او را بیشتر ترغیب به حمله کردن و اغلب اوقات نتیجه فرار، گاز گرفتگی های شدید است.


بنابراین همان جایی که هستید بایستید و اگر میخواهید دور شوید این کار را با آهستگی انجام دهید.
اگر حیوان حمله کرد  نزدیک آمد، سعی کنید به چشمانش نگاه نکنید ولی زیر چشمی مراقب حرکات او باشید. اگر وسیله دفاعی مانند چوب یا میله در اختیار دارید توصیه میشود از آن برای زدن حیوان استفاده نکنید بلکه آن را به صورت آماده در دستتان نگه دارید تا با دیدن آن از نزدیک شدن به شما منصرف شود.


سگ های گله اصولا برای گاز گرفتن حمله نمیکنند ولی سگ های نگهبان تعلیم دیده اند که گاز بگیرند در بیشتر مواقع پاچه شلوار یا آستین پیرهنتان را گاز میگیرند. اگر کیف یا چوب یا میله ای در دست دارید هنگام حمله آن را جلوی خودتان بگیرید و کاری کنید که حیوان آن را گاز بگیرد. هر بار که حمله کرد همین کار را تکرار کنید و به تدریج از قلمرو حیوان فاصله بگیرید.


سگ گله یا نگهبان برای انسان ها بسیار مفید هستند. اگر به قلمرو آنها نزدیک میشوید، این شمایید که به او تهاجم کرد اید. پس درکش کنید و اگر به شما حمله کرد اقدامات ذکر شده را انجام دهید. به یاد داشته باشید که سگ های هار و وحشی از این قاعده مستثنا هستند.  با شناخت خصوصیات حیوان هار سعی کنید سگ سالم را از سگ هار تشخیص دهید.

 

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.