سه روش برای جلوگیری از گاز گرفتن گربه

گاز گرفتن گربه ها یکی از معول ترین مشکلاتی است که صاحبان گربه با آن مواجه میشوند.گاز گرفتن غالبا یکی از رفتارهای عادی گربه ها در هنگام بازی کردن یا شیر خوردن میباشد اما این بدان معنی نمیباشد که شما باید این کار او را تحمل کنید.شما میتوانید به گربه خود یاد بدهید که این یک رفتار قابل قبول نمیباشد.در اینجا سه روش برای جلوگیری کردن از گاز گرفتن آنها وجود دارد.

 

گربه تان را زمانیکه گاز میگیرد نادیده بگیرید

گربه ها غالبا زمانیکه میخواهند توجه شما را جلب کنند گاز میگیرند اما همچنین آنها زمانیکه شما بیش از حد به آنها توجه میکنید گاز میگیرند.توجه نکردن به گربه میتواند روشی مؤثر برای جلوگیری کردن از گاز گرفتش باشد.از این روش با مقدار کمی توجه به گربه خود استفاده کنید.اگر شما میدانید گربه تان شما را بعد از ۵ دقیقه توجه گاز میگیرد بعد از ۴ دقیقه دیگر به او توجه نکنید.اگر با این کار شما را گاز گرفت او را ترک کنید و برای مدتی با او بازی نکنید.

 

استفاده از آب پاش

یکی از معمول ترین تکنیک ها برای تغییر دادن رفتار گربه ها استفاده از آب پاش میباشد.فقط هر زمان که گربه شما کارهایی مانند گاز گرفتن را انجام داد که شما نمیخواهید این کار را انجام دهد به او آب بپاشید.ایراد این روش این میباشد که شما همیشه باید یک آب پاش دم دست داشته باشید وشما باید همیشه آماده هدف قرار دادن و پاشیدن آب باشید و این کار فقط در همان لحظه اثر میکند اما میتواند بسیار اثرگذار باشد.این روش زمانیکه شما مقدار کمی سرکه به آب اضافه میکنید مؤثر تر میباشد.این روش آب را مزه دار میکند که گربه شما هیچوقتآنرا دوست نخواهد داشت.اگر شما از این روش استفاده میکنید سعی کنید به گوشهای گربه آب نپاشید.رطوبت زیاد در گوش ها میتواند محیطی ایده الی برای توسعه عفونت های باکتریالی ایجاد کند.

 

تشویق کردن رفتار خوب

وقت کافی برای بازی کردن ,نوازش کردن و صحبت کردن با گربه خود بگذارید.اگر شما گربه خود را در قید و بند گذاشته اید او رفتار مناسب بهتری خواهد داشت.به او لذت هایی بدهید و اسباب بازی های جدیدی برای او بیاورید.وقتی گربه شما رفتار بهتری دارد به اندازه کافی به او توجه کنید,او را بستایید و بهش عشق بورزید.وقتی که او رفتار بدی دارد با ملایمتاما با ثبات تنبیهش کنید ,سپس او را پس بزنید.این روش خیلی خوب روی گربه ها با سنین مختلف کار میکند.بیش از هر چیزی گربه از شما میخواهد به او عشق بورزید و او را بپذیرید.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.