سگ ترسو و نحوه برخورد با آن

 سگ ها در هنگام رشد یافتن با افراد ، حیوانات و اجسام مختلف آشنا می شوند ولی باز هم امکان ترس از موقعیت های جدید وجود دارد.ترس در سگ مشکل نیست مگر اینکه روی زندگی روزانه شما تاثیر بگذارد یا سگ ترسو رفتارهای نامطلوب مربوط به ترس مانند گاز گرفتن رو یاد بگیرد. سگی که ترسیده باشد رفتار غیرقابل پیشبینی از خود نشان می دهد و ممکن است بدون توجه به خطر ، مثلا به طرف خیابان بدود.

 

تمرین دادن سگ ترسو

خیلی از صاحبان سگ های ترسو بدون اینکه متوجه شوند به جای از بین بردن ترس حیوان خود آن را بیشتر می کنند.در این صورت صاحب به حیوان خود یاد می دهند که بیشتر بترسد.مواظب باشید که با رفتار خود ترس سگ را تایید نکنید.وقتی که سگ ترسو پارس می کند ، جیغ میکشد ، ناله می کند و حتی گاز میگیرد رفتار غریزی صاحب او این است که با آرامش با سگ صحبت کند و حتی سگ را ناز یا بغل کند.این رفتار صاحب رفتار اشتباه سگ را تشویق می کند.بهترین روش این است که به سگ خود در این مواقع توجه نکنید و به او اجازه دهید با تجربه ی خود بفهمد که نباید از چیزی بترسد.تشویق خود را برای زمانی که سگتان با اعتماد به نفس رفتار می کند نگه دارید.

 

ترس و اجتماعی کردن سگ

بعضی از صاحبان سعی می کنند با زور ترس سگ خود را از سگ ها و یا آدم های دیگر بریزند. این کار باعث می شود که سگ ها و افراد غریبه برای سگتان ترسناک تر به نظر بیااند. از یک طرف سگ نیاز دارد که سریعا اجتماعی شود و از طرف دیگر نباید این کار را با زور انجام داد.اگر سگ خود را برای اجتماعی کردن به زور با سگ ها و افراد دیگر آشنا کنید ممکن است سگ احساس کند که باید از خود دفاع کند.اجتماعی کردن سگ فرایندی است که نیاز به زمان دارد. هیچ وقت به افراد غریبه اجازه ندهید به سگتان دست بزند.این سگ شماست که در صورت تمایل به فرد غریبه اجازه ی نزدیک شدن می دهد. اگر سگ شما نمی خواهد به فرد غریبه نزدیک شود اشکالی ندارد. به او اجازه دهید که با قایم شدن و نگاه کردن کم کم اعتماد به نفس خود را بدست آورد و به غریبه نزدیک شود.این شمایید که زمینه اجتماعی شدن سگ را فراهم می کنید ولی سگتان باید خودش پیشرفت کند و ترس خود را ازبین ببرد.تشویق های اشتباه باعث بیشتر شدن ترس سگ می شود.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.