علت پارس کردن سگ ها

اگرچه بعضی از سگ ها به طور غریزی تمایل به پارس کردن دارند اما در اغلب اوقات دلیلی وجود دارد که یک سگ شروع به پارس کردن و ایجاد سر و صدا میکند.پارس کردن سگ یک رفتار کاملا طبیعی است و روشی برای ارتباط برقرار کردن و بیان احساسات میباشد. سگ ها با پارس کردن شادی، دلتنگی، خستگی، گرسنگی، ترس و احساس خطر و حفاظت از قلمرو خود و صاحبشان را بیان میکنند. در این مقاله به بررسی دلایل پارس کردن سگ ها میپردازیم.

 

سگ ها برای کنترل محدوده و قلمرو، نشان دادن قدرت و حمایت از توله ها پارس می کنند. در بیشتر موارد علت اصلی پارس کردن سگهایی که در آپارتمان زندگی میکنند صحبت کردن و پاسخ دادن به صاحبشان می باشد. به طور مثال سگ پارس می کند که صاحبش در را برایش باز کند. سگ پارس می کندکه صاحبش به او آب یا غذا دهد، سگ از چیزی احساس ترس کرده، پارس می کند و صاحب خود را آگاه میسازد و...

 

اکثر صاحبان سگ نمیدانند که خیلی از پارس کردن های سگ ریشه در ترسیدن سگ دارد. آنها ترسشان از سگ های دیگر را از طریق پارس کردن نشان میدهند. سگی که از طریق سگ دیگر مورد وحشت قرار گرفته امکان دارد پارس کند و شروع به غرغر کردن کند. همچنین این اتفاق میتواند زمانی بیوفتد که سگ شما از جانب دیگران دچار وحشت شده باشد. بچه هایی که سوار دچرخه هستند، ماشین های در حال حرکت و ... چیز هایی هستند که میتوانند سگ شما را به وحشت بیندازند.

 

شما باید به سگ خود بیاموزید چگونه با پارس کردنش به خواسته ها و نیازهایش برسد. صاحبان باید قبل از تبدیل شدن پارس سگ به یک عادت آزار دهنده برای خود و همسایگان، از همان دوران تولگی با روشهای تربیتی به کنترل آن بپردازند، زیرا هدفمند کردن پارس سگ در دوران تولگی بسیار ساده تر از دوران بلوغ سگ می باشد. قبلا در مقاله ای با " عنوان چطور سگ را از پارس کردن زیاد باز داریم؟ " توضیحاتی در این باره داده بودیم.

بیاد داشته باشید که پارس سگ ارتباط مستقیمی با نژاد و کارایی حیوان دارد به همین دلیل باید قبل از خرید سگ دربارۀ نژاد آن تحقیق شود که آیا نژاد مد نظر شما در گروه سگهای پر پارس قرار دارد یا خیر و همچنین صاحبان باید برای رفع پارس سگ بسیار حوصله و تلاش داشته باشند.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.