مضرات استفاده از آینه برای طوطی

طوطی به مرور زمان با آئینه انس می گیرد و تصویر درون آئینه را جفت خود می پندارد و بعضا این دلبستگی به تصویر درون آئینه به حدی است که طوطی علاقه خود را نسبت به صاحبش از دست می دهد و در صورتی که دوباره آئینه را از جلوی طوطی برداریم ، طوطی به شدت احساس تنهایی خواهد کرد و دچار افسردگی خواهد شد و ممکن است به خود آسب جدی بزند و چه بسا به عارضه پرکنی نیز مبتلا شود .

نکته دیگر اینکه طوطی ها ، به واسطه بالا آوردن و استفراغ غذای خورده شده خود ، به جفتشان ابراز علاقه و عشق بازی می کنند . و زمانی که طوطی به ابراز علاقه و عشق بازی با تصویر درون ائینه (جفت خیالی) می پردازد ، از آنجایی که جفت خیالی او فقط یک آئینه است ، عشق بازی در همان مرحله اول متوقف می شود و طوطی مدام حالت استفراغ به خود می گیرد و این عمل باعث کم آبی بدن طوطی و بر هم خوردن تعادل اسید و باز می شود .

پس مضرات استفاده از آئینه به عنوان سرگرمی طوطی عبارتند از :

1.انس گرفتن طوطی با تصویر درون آئینه ( جفت خیالی )
2.افسردگی طوطی در صورت جدایی مجدد از آئینه
3.کاهش علاقه طوطی به صاحب خود
4.بر هم خوردن تعادل اسید و باز در بدن پرنده بنابه دلایل گفته شده

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.