نحوه نظافت چشمان سگ

چشم سگ ها ه طور طبیعی دارای ترشحاتی است که مازاد آن از گوشه چشم جاری شدهو موهای قسمت پائین گوشه داخلی آن را مرطوب می کند.در سگ های پوزه کوتاهی که چشمانبرجسته و بیرون زده دارند این ترشحات در مقایسه با دیگر سگ ها بیشتر است.در حیوانات سفید رد این ترشحات چشمی به صورت مسیر نارنجی یا قهوه ای رنگی بهنظر می آید و دلیل این امر اکسید شدن املاح آهن موجود در آن در معرضجریان هوایت.

سعی کنید هر روز و بعد از برس زدن با یک تکه پنبه تمیز و مرطوب مسیر این ترشحاترا تمیز کنید در غیر این صورت پس از مدت کوتاهی این مواد در کناره های چشم حیوان خشکشده و به توده ی سفت و تیره رنگی تبدیل می شود و میتواند محل تجمعباکتری ها و عواما ایجاد کننده ی عفونت های چشمی شود.بهتر است به صورت مرتب موهای اطراف چشم های حیوان را کوتاه کنید.اینکار علاوه بر جلوگیری از تجمع ترشحات چشمی از وارد شدن موهای بلند در چشمو تماس آن ها با سطح قرنیه نیز جلوگیری می کند.تماس دائمی این مو هایزائد و بلند موجب التهاب و زخم قرنیه شده و حیوان را عذاب خواهد داد.ئر سگ های پوزهکوتاهی که چشمان برجسته دارند آسیب های چشمی شایع تر بوده و بیشتر درمعرض گرد و خاک و آلودگی های محیط هستند.از این رو دقت و توجهبیشتری را برای مراقبت از چشم ها طلب می کنند.

در صورتی که چشم حیوان در اثر ورود گرد و خاک قرمز و ملتهب شد میتوانید با استفادهاز محلول های استریل شست و شوی چشمی چشم آن ها را تمیز کنید.استفاده از چایتازه دم و سرد شده برای شست و شوی چشم ها و بر طرف کردن التهابآن ها میتواند مفید باشد.

به این نکته توحه داشته باشید که برای شست و شو پنبه را رویسطح چشم نکشیدو فقط مایع را از بالا در چشم حیوان بچکانید به طوری که از یک سمت به سمت دیگر جریان پیدا کند.از مصرف خود سرانه قطره های آنتی بیوتیک و ضد التهاب برای چشم حیوان خود خودداریکنید و در صورت نیاز این کار را به دکتر دامپزشک واگذار کنید.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.