چرا نباید در تابستان موهای سگ خود را بتراشید؟

با وجود اینکه دمای هوا در تابستان زیاد میشود، ولی لطفا از تراشیدن موهای سگ خود برای جلوگیری از گرما و گرما زدگی خودداری کنید.

دکتر بلینگر میگوید:

هر ساله دامپزشکان و دارندگان سگ بحث سر موضوع کوتاه کردن و و تراشیدن موی سگ در ماهای گرم تابستان دارند.از دیدگاه انسانی : هوای گرمتر = لباس کمتر و سبک تر , ولی این موضوع برای حیوانات خانگی صحیح نیست.

درحالی که ما انسان ها از طریق عرق و تبخیر , گرمای بدنمان را تخلیه میکنیم , سگ ها همچین قابلیت ندارند. به زبان ساده سگها غده های عرق در زیر پوستشان ندارند. بر اساس حرفهای دکتر بلینگر ،سیستم خنک کننده بدن سگها از طریق نفس نفس زدن است و زبان سگ با نفس نفس زدن رطوب بدن را تبخیر میکند ،خون سرد شده و این خون سرد در تمامی بدن جریان میابد و سگ با این روش دمای بدن خود را متعادل نگه میدارد. او نیز توضیح می دهد : سگ نیز از کت های موی بدن خود به عنوان عایق استفاده میکنند و در این صورت دمای بدن خود راخنک نگه میدارد.به جای تراشیدن موهای سگتان در تمیز نگهداشتن آن بکوشید.

با این حال : با توجه به سن یا عدم تحرک , دامپزشک پت شما توصیه هایی برای جلوگیری از گرما یا گرما زدگی سگ یا حیوان خانگی شما به شما میکند. به عنوان مثال در مناطق گرم مثل بندرعباس به دلیل وجود کنه ها، پشه و بچه مگس ها دامپزشک ها بیشتر رویه کوتاه کردن موی سگ را پیشنهاد می دهند تا درمان این مسئله.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.