چگونه به یک گربه خیابانی نزدیک شویم؟

برای نزدیک شدن به  یک گربه ی خیابانی باید نکاتی را مد نظر قرار دهید. برخی از این نکات را با هم مرور میکنیم :

1-خودتان را برای نزدیک شدن به گربه آماده کنید. خودتان را وادار کنید تا آنجا که ممکن هست به کوچکی او بنظر برسید و همچنین با خودتان مقداری غذا همراه داشته باشید.

2-آرام و بی سرو صدا در حالی که دستتان به صورت افقی، بالا، در هوا قرار دارد به سوی گربه قدم بردارید. این کار در زبان گربه ها به معنی سلام کردن است.با ایجاد کردن صدای میو میو گربه را سر ذوق بیاورید.یادتان باشد که هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهید و خیلی

آرام حرکت کنید.

3-همین طور که به گربه نزدیک می شوید دست هایتان را پایین بیاورید و زانو بزنید.آرام غذا را ازجیبتان بیرون آوردهو به گربه بدهید.به احتمال زیاد گربه آن را بو میکشد و با ترس چندک میزند و برمیگردد. ولی به زودی باز می آید و غذا را میگیرد،فقط بنشینید و

منتظر باشید. کم کم گربه می آید و به شما اجازه میدهد که نوازشش کنید.

 

هشدار:

-صداهای ناگهانی یا بلند ایجاد نکنید

-اگر گربه دوستتان ندارد سعی نکنید که او را وادار کنید که شما را دوست بدارد

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.