چگونه گربه ها مشهور شدند

گذشته از آن که در مصر باستان كه گربه ها خداوندگار ساختگی آدم ها بودند، عصر طلایی آنان اكنون است. امروز بیش از هر زمانی راجع به آنها نوشته، گفته و بر روی سایت های اینترنتی فرستاده میشود. گربه ها تنها دشمنان سگها نیستند بلكه موجوداتی بسیار دوست داشتنی و همدم های زیبای انسان ها هستند.
گربه ها موجوداتی بسیار متمدن هستند اما نه به طور تمام و كمال. همانطور كه پنجه های نرم و لطیفشان ناخن های تیز و برنده شان را پنهان می‌كند، بدن آراسته و لطیفشان نیز روح وحشی آنها را پنهان میکند. بدن گربه سانان معرف كاملی از لطافت و تناسب است كه نسل به نسل به انسانها الهام بخشیده است.
با وجود اینكه سگها، اسبها، گوسفندها و حتی گیاهان هم با گذشت زمان توسط انسانها دچار تغییرات ژنتیکی و دگرگونی های چشمگیری شده اند این رویداد برای گربه ها اتفاق نیفتاده است.
اگرچه افزایش تنوع در ظاهرشان مانند رنگ، نوع پوشش، تنوع در شكل و گوشها و بدنشان دیده میشود اما با همه این تنوعات همچنان گربه ها به هم شباهت دارند،گربه های ببری یا پلنگی وحشی آفریقایی كه اجداد گربه های خانگی امروز هستند و همچنان شباهت فوق العاده به نوادگان خود دارند. گربه ها اهلی شدن را به خودی خود انتخاب كرده و همدلی انسان ها را بر گزیده اند.


چگونه گربه ها اینقدر مشهور شدند؟
تغییرات زندگی ما منجر به افزایش بیش از پیش شهرت گربه ها شده است. انسان های اولیه سگها را به منظور شكار و آوردن طعمه سودمند یافتند. اما گربه ها استفاده چندانی برای آنها نداشتند تا زمانی كه اجداد ما شروع به كشاورزی و جمع آوری غلات و محصولات كردند، اولین گربه های خانگی حدود 600 سال پیش دیده شده ولی سگها از 12000 سال پیش نگهداری میشدند.


اما از 400 سال پیش گربه ها به موجوداتی بزرگ و قابل ستایش تبدیل شدند. چون آنها نیز شكارچیان ماهری بودند، پیش از ورود گربه ها، موشها اوقات خوشی را در انبارهای غلات میگذراندند اما آمدن گربه ها و شکار موشها منجر به گشوده شدن درها به روی گربه های كوچك آفریقایی شد تا از انبارهای غلات و كشتی های حامل محصوالت كشاورزی محافظت كنند و برای همین كشاورزان در همه جا قدردان آنها بودند.


با وجود اینكه همچنان گربه ها را به عنوان شكارچی موشها در مزارع سراسر دنیا میشناسند. نقش اصلی آنان امروزه به عنوان دوستان و همدمان انسان هاست. تغییر در برخی چیزها در كشورهای توسعه یافته منجر به افزایش شهرت گربه ها شده است:


اینکه اكثر ما در مقایسه با گذشته جاهای كوچكتری مانند آپارتمان ها، یا به صورت اشتراكی زندگی می‌كنیم. در حالی كه این شرایط برای نگهداری از سگ مناسب نیست، این نوع شرایط زندگی برای گربه ها بخصوص نژاد گربه های خانگی پذیرفتنی است. گربه ها در كمال خشنودی به زندگی آپارتمانی و زندگی در منازل، در شرایطی با آب و هوای سرد، گرم در خانه های كوچك یا كاخهای اشرافی خو میگیرند و به طور فوق العاده ای خود را به تنهایی بیش از سگها عادت میدهند.

 

 

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.