کرم شب تاب غذای سمی برای پرندگان

با نزدیک شدن به فصل گرم و تابستان زمان خوبی برای دیدن حشره بسیار زیبایی به اسم کرمشب تاب است که شبها زیباییش چند برابر می شود.ولی این حشره زیبا از دشمنان بزرگ سلامتی حیوانات خانگی به خصوص پرندگان است. سالهاتحقیقات رو این حشره زیبا انجام شد تا دلیل مرگ حیوانات بعد از تماس با این حشره کشف شود .

نتیجه این بود که این کرم دارای سم کشنده برای حیوانات هست سم یک کرم شب تاب می تواندیک سمندر را به راحتی از پا در آورد.غورباقه های درختی بسیاری بعد از شکار این کرم مردهاند.

کرمی که از خود نور پرتو می کند کرم نر می باشد که به 2 دلیل اینکار را انجام می هد دلیل اولو عمده آن جلب کرم شب تاب ماده است.دلیل دیگر در واقع این نور زنگ خطری برای ترشح مادهبسیار سمی می باشد که باید از آن دوری کرد.کرم شب تاب دارای زهریست که در دو زیستان , پرندگان , و سایر حیوانات باعث مسمومیت و مرگ می شود.نام این زهر lucibufagins است که از نظر شیمیایی مانند سمیست که در برخی گیاهان سمی یافت می شود.اگر دوزیست , پرنده یا حیوانات دیگر شما مثل ایگوانا و ... کرم شب تاب را خوردند سریعا بادامپزشک مشورت کنید.چون مراقبت های اورژانسی سریعا باید انجام شود.

جهت ثبت نظر باید ابتدا در سایت عضو و یا وارد شوید.